หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการปรับพื้นฐานและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการปรับพื้นฐานและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-07-19 14:28:53

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการปรับพื้นฐานและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1   ในวันที่ 6 - 7 กรกฏาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download