หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ คว้าเหรียญทองและรางวัลพิเศษ จาก งานประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (JDIE 2023) ประเทศญี่ปุ่น
อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ คว้าเหรียญทองและรางวัลพิเศษ จาก งานประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (JDIE 2023) ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-07-20 09:28:52

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง และรางวัลพิเศษของงาน ในผลงานเรื่อง “หมึกพิมพ์ออฟเซตฐานน้ำมันเมล็ดทานตะวัน : SUNFLOWER SEED-OIL-BASED OFFSET PRINTING INK”  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี และอาจารย์ ดร.ไกรพ เจริญโสภา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ได้รับรางวัล

- Gold Medal Award from JDIE 2023

- WIIP SPECIAL AWARD

Download