หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ Museum Academy 2023
สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ Museum Academy 2023

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-07-20 09:54:09

เมื่อวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ ศุภโชค สนธิไชย พร้อมด้วย นางสาวฐิติมา หมั่นบุญ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ Museum Academy 2023 สำหรับหลักสูตรที่ 1 สร้างเรื่องเล่าในงานพิพิธภัณฑ์ Storytelling in Museums เรียนรู้วิธีการและหัวใจของการสร้างเรื่องเล่า การทดลองใช้เส้นเรื่องเล่าใหม่ๆ ในงานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัตถุจัดแสดงกับการออกแบบเรื่องเล่า และการออกแบบเรื่องเล่าที่ข้ามศาสตร์ความรู้ในงานนิทรรศการ

Download