หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ Collaborative Robot ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ Collaborative Robot ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-07-21 14:22:49

20 กรกฏาคม 2566 รศ.ดร.นารีนาถ รักสุนทร และอาจารย์กฤษกร อินต๊ะวิชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ได้แก่ นายสหเกียรติ มงคลพงศ์พัฒน์  นางสาวลัคนาพร ผึ่งผาย  และนางสาวปฏิพร ไชยพร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ Collaborative Robot ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566 วันแรก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม ในรายการ Cobot contest Thailand 2023

Download