หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ Collaborative Robot ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566 (วันสุดท้าย)
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ Collaborative Robot ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566 (วันสุดท้าย)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-07-24 09:31:31

21 ก.ค. 2566 รศ.ดร.นารีนาถ รักสุนทร ผศ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช อาจารย์กฤษกร อินต๊ะวิชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ได้แก่ นายสหเกียรติ มงคลพงศ์พัฒน์  นางสาวลัคนาพร ผึ่งผาย  และนางสาวปฏิพร ไชยพร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ Collaborative Robot ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566  ในรายการ Cobot contest Thailand 2023 วันสุดท้าย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม

Download