หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > บรรยากาศการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บรรยากาศการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-08-04 11:25:32

บรรยากาศการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Download