หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงต่อท้ายบันทึกความเข้าใจร่วมกัน ระหว่าง ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมดลิฟวิ่งแคร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงต่อท้ายบันทึกความเข้าใจร่วมกัน ระหว่าง ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมดลิฟวิ่งแคร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-08-29 12:05:44

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงต่อท้ายบันทึกความเข้าใจร่วมกัน ระหว่าง ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมดลิฟวิ่งแคร์ โดยมีคุณพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบอำนาจ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้รับมอบอำนาจ ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย

ทั้งนี้หลังจากพิธีลงนาม ได้เข้าร่วมรับฟังการปาฐกถา (พิเศษ) โดย พลเอก ดร.พหล สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา เรื่อง “มุมมองต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” และ ปาฐกถา (พิเศษ) โดย คุณวรรณรัตน์  ศรีสุกใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง “ยุทธศาสตร์แรงงาน (โดยสังเขป)”

Download