หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ทำหน้าที่กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG Thailand Championship 2023
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ทำหน้าที่กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG Thailand Championship 2023

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-09-01 09:22:19

20 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 2 สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ทำหน้าที่กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG Thailand Championship 2023 วันสุดท้าย ทั้งนี้เป็นตัวแทนในการรับรางวัลให้กับทางสาขาฯ พร้อมด้วยมอบรางวัลให้กับผู้แข่งขันหุ่นยนต์ ณ ชั้น 3 และ 4 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

Download