หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทถิริไทย จำกัด (มหาชน)
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทถิริไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-09-01 09:37:10

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ อรัญ ขวัญปาน หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจิพรรณ แฝงจันดา นำนักศึกษาจำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ถิริไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันบริษัท ฯ เป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของคนไทยรายเดียวที่ผลิตได้ทั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง และหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย โดยสามารถผลิตได้สูงถึง 525 kv และได้รับเกียรติจากคุณทิพวัลย์ คำลือ (ศิษย์เก่า รุ่น 11)  เป็นวิทยากร

ทั้งนี้นักศึกษาได้เรียนรู้การบริหารความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานของพนักงาน ตลอดจนถึงกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

Download