หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนการลงมือปฏิบัติทดสอบเครื่องวัดค่าทางไฟฟ้าให้กับนักศึกษาในรายวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนการลงมือปฏิบัติทดสอบเครื่องวัดค่าทางไฟฟ้าให้กับนักศึกษาในรายวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-09-01 09:50:48

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จัดการเรียนการสอนการลงมือปฏิบัติทดสอบเครื่องวัดค่าทางไฟฟ้าให้กับนักศึกษาในรายวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronic) ILS1401 ณ ห้อง 4734 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download