หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ภาพการเรียนการสอนในห้องเรียนของ รองศาสตราจารย์ ดร. รัฐไท พรเจริญ รายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเบื้องต้น สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ภาพการเรียนการสอนในห้องเรียนของ รองศาสตราจารย์ ดร. รัฐไท พรเจริญ รายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเบื้องต้น สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-09-01 10:00:00

ภาพการเรียนการสอนในห้องเรียนของ รองศาสตราจารย์ ดร. รัฐไท พรเจริญ รายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเบื้องต้น สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

Download