หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ เตรียมความพร้อมก่อนลงไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 1 และ 2
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ เตรียมความพร้อมก่อนลงไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 1 และ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-09-01 10:43:37

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ เตรียมความพร้อมก่อนลงไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 1 และ 2

Download