หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-09-05 09:58:19

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง 4251 อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เรื่องการประเมินและตรวจวัดสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ EMG (Electromyography) ด้วยการทำงานในท่าทางที่ไม่ถูกหลักการยศาสตร์ ฯลฯ อาจก่อให้เกิดอาการผิดปกติของกล้ามเนื้อ สมอง เส้นประสาท และกล้ามเนื้อจัดเป็นเนื้อเยื่อที่ไว่ต่อสิ่งเร้า สามารถสร้างสัญญาณไฟฟ้าและส่งผ่านสัญญาณเมื่อถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าไปตามเส้นประสาทใยกล้ามเนื้อ การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ เป็นเทคนิคที่ใช้ตรวจวัดสัญญาณไฟฟ้าที่สร้างจากเส้นประสาทและกล้ามเนื้อโดยตรง มีประโยชน์ในการเฝ้าระวังที่อาจจะเกิดความผิดปกติเพื่อปรับปรุงท่าทางการทำงาน หรือใช้ในการวินิจฉัยและพยากรณ์พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในเส้นประสาทหรือกล้ามเนื้อในรายที่มีอาการผิดปกติ โดยมีวิทยากรจาก บริษัท ทีซี ไซเอนซ์ เทรดดิ้ง จำกัด


Download