หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-09-05 10:17:45

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download