หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและทีมแนะแนว เข้าประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุราษฏ์ธานี 2 และโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษร์ธานี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและทีมแนะแนว เข้าประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุราษฏ์ธานี 2 และโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษร์ธานี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-09-05 10:21:38

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ทีมแนะแนวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุราษฏ์ธานี 2 และโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษร์ธานี

Download