หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ ส่งตัวนักศึกษาเพื่อเข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่2 ณ่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ ส่งตัวนักศึกษาเพื่อเข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่2 ณ่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-09-05 10:24:51

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการและทีมผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ให้การต้อนรับ อาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์  มรภ.สวนสุนันทา ในการเข้าส่งตัวนักศึกษาเพื่อเข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่2

Download