หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-09-27 10:55:14

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 จำนวน 51 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งทางบริษัทดำเนินการเหมืองแร่ และโรงบดย่อยหินปูน โดยยึดหลักการนำทรัพยากรแร่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างรู้คุณค่าและคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของพนักงานตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตของบริษัท ที่มีประโยชน์ในการศึกษาต่อยอดในอนาคต

Download