หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทีมงานบริษัท GW Advance Engineering Co., Ltd ประชุมความร่วมมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (KUKA) และซอฟต์แวร์จำลอง 3 มิติ (Visual Components - 3D manufacturing simulation software)
อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทีมงานบริษัท GW Advance Engineering Co., Ltd ประชุมความร่วมมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (KUKA) และซอฟต์แวร์จำลอง 3 มิติ (Visual Components - 3D manufacturing simulation software)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-09-27 11:29:25

5 ก.ย. 2566 ผศ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ อาจารย์ณรงค์ ณรงค์รัตน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า อาจารย์ศุภโชค สนธิไชย สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ ผศ.รุจิพรรณ แฝงจันดา สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และทีมงานบริษัท GW Advance Engineering Co., Ltd ประชุมความร่วมมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (KUKA) และซอฟต์แวร์จำลอง 3 มิติ (Visual Components - 3D manufacturing simulation software) ณ ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ณ ห้อง 4711B ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robot Workshop) ตึก 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download