หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เป็นตัวแทนรับมอบชุดเรียนรู้หุ่นยนต์เพื่อสนับสนุนการศึกษา จากบริษัท ฟอร์ทิส เทรดดิ้ง จำกัด
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เป็นตัวแทนรับมอบชุดเรียนรู้หุ่นยนต์เพื่อสนับสนุนการศึกษา จากบริษัท ฟอร์ทิส เทรดดิ้ง จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-09-27 11:53:19

11 ก.ย. 2566 ผศ.ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และ ผศ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เป็นตัวแทนคณะฯ และสาขาวิชาฯ รับมอบชุดเรียนรู้หุ่นยนต์เพื่อสนับสนุนการศึกษา จากบริษัท ฟอร์ทิส เทรดดิ้ง จำกัด ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download