หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-10-04 10:13:40

วันที่ 18 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download