หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณาจารย์ เข้าร่วมงานเกษียณ ถักทอใจ สายใย 60 ปี
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณาจารย์ เข้าร่วมงานเกษียณ ถักทอใจ สายใย 60 ปี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-10-04 10:53:32

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ ศรีมารุต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

และคณาจารย์ เข้าร่วมงานเกษียณ ถักทอใจ สายใย 60 ปี

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวแสดงความรู้สึกและมอบของที่ระลึก แก่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและสดุดีเกียรติประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download