หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ชั้นปีที่ 1 ดำเนินการตรวจเช็คถังดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ และอุปกณ์ดับเพลิง
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ชั้นปีที่ 1 ดำเนินการตรวจเช็คถังดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ และอุปกณ์ดับเพลิง

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-10-04 11:02:14

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ชั้นปีที่ 1 ดำเนินการตรวจเช็คถังดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ และอุปกณ์ดับเพลิง พร้อมทั้งเปลี่ยนถังใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉิน ให้กับอาคาร 42 และ 47 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Download