หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการเรียนการสอนการลงมือปฏิบัติการต่อสายไฟฟ้า การใช้ชุดทดลองทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการเรียนการสอนการลงมือปฏิบัติการต่อสายไฟฟ้า การใช้ชุดทดลองทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-10-04 11:21:41

วันที่ 27 กันยายน 2566 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการเรียนการสอนการลงมือปฏิบัติการต่อสายไฟฟ้า การใช้ชุดทดลองทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับนักศึกษาในรายวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronic : ILS1401) ณ ห้อง 4234 อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download