หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ฝึกปฏิบัติการด้วยการบัดกรีมอเตอร์ DC เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ ในรายวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้า (Electrical Measuring Instrument)
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ฝึกปฏิบัติการด้วยการบัดกรีมอเตอร์ DC เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ ในรายวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้า (Electrical Measuring Instrument)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-10-05 10:40:31

3 ตุลาคม 2566 อาจารย์กฤษกร อินต๊ะวิชัย หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ สอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ฝึกปฏิบัติการด้วยการบัดกรีมอเตอร์ DC เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ ในรายวิชา RBE1003 เครื่องมือวัดไฟฟ้า (Electrical Measuring Instrument) ณ ห้อง 4711B ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robot Workshop) อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download