หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เข้านำเสนอแผนการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนบ้านหนองเสือ จ.นครปฐม
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เข้านำเสนอแผนการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนบ้านหนองเสือ จ.นครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-10-30 10:30:36

อาจารย์ จิรวุฒิ ด้วงอินทร์ นำทีมนักศึกษาชั้นปี 4 เข้านำเสนอแผนการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนบ้านหนองเสือ จ.นครปฐม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับรายวิชาเรียน

โดยนักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลมิติต่างๆ ในชุมชนมาใช้เป็นองค์ประกอบทางความสวยงามที่เหมาะสำหรับเด็กและผู้ปกครอง และสอดคล้องกับความงามของสภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาเป็นสถานที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนและผู้ปกครองในชุมชนในลำดับต่อไป

Download