หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ฝึกอบรมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์ AIoT SerBot Mini
คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ฝึกอบรมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์ AIoT SerBot Mini

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-10-30 10:34:14

7-8 ตุลาคม 2566 คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ฝึกอบรมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์ AIoT SerBot Mini จัดโดยบริษัท เอ็ดดูเคชั่น ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด ณ ห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง (Simulation LAB) ตึก 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download