หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > การนำเสนอรายงานเกี่ยวกับ Industrial Communication Protocols for Robot ในรายวิชา RBE2003 โครงข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)
การนำเสนอรายงานเกี่ยวกับ Industrial Communication Protocols for Robot ในรายวิชา RBE2003 โครงข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-10-30 10:42:50

9 ต.ค. 2566 บรรยากาศการนำเสนอรายงานเกี่ยวกับ Industrial Communication Protocols for Robot ในรายวิชา RBE2003 โครงข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ สอนโดย ผศ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์

Download