หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมถ่ายภาพกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อใช้ในการโปรโมทกิจกรรม
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมถ่ายภาพกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อใช้ในการโปรโมทกิจกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-01 09:54:30

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมถ่ายภาพกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อใช้ในการโปรโมทกิจกรรม

Download