หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานนิทรรศการ“ม้วนเดียวจบ” Design Thesis Exhibition 2023 นิทรรศการผลงานการออกแบบ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานนิทรรศการ“ม้วนเดียวจบ” Design Thesis Exhibition 2023 นิทรรศการผลงานการออกแบบ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-01 10:08:07

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานนิทรรศการ“ม้วนเดียวจบ” Design Thesis Exhibition 2023 นิทรรศการผลงานการออกแบบ ปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลงานของนักศึกษา ณ ห้องสตูดิโอชั้น 4 หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Download