หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการวิศวกรรม เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมศูนย์เครือข่าย และเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่
อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการวิศวกรรม เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมศูนย์เครือข่าย และเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-01 10:12:47

อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมศูนย์เครือข่าย และเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ฯ เพื่อความร่วมมือในอนาคต ณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก บางพระ

Download