หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 Portfolio รับตรง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2567
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 Portfolio รับตรง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-01 10:28:36

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 Portfolio รับตรง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2567 โดยมีนักเรียนเข้าสัมภาษณ์และนำเสนอผลงานของตนเอง ซึ่งเป็นที่น่าสนใจมาก ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download