หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ได้จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมเจ้าและไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ได้จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมเจ้าและไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-01 10:32:39

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ได้จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมเจ้าและไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566  โดยมีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ความเคารพต่อครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้แก่นักศึกษา และเป็นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ณ ห้องกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download