หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อาจารย์กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ร่วมหารือเรื่องการจัดทำบริการวิชาการกับรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อาจารย์กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ร่วมหารือเรื่องการจัดทำบริการวิชาการกับรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-01 10:42:49

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 อาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ ศรีมารุต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมหารือเรื่องการจัดทำบริการวิชาการ ณ ห้อง Lounge room อเนกประสงค์อาคาร 42 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download