หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ฝึกอบรมหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัจฉริยะ Deep Learning ณ ห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง (Simulation LAB)
คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ฝึกอบรมหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัจฉริยะ Deep Learning ณ ห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง (Simulation LAB)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-01 10:57:03

28-29 ตุลาคม 2566 คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ฝึกอบรมหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัจฉริยะ Deep Learning ณ ห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง (Simulation LAB)


Download