หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ร่วมประชุมหารือวางแผนโครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2568
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ร่วมประชุมหารือวางแผนโครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2568

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-01 11:01:10

30 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และคุณธนกฤษณ์ จังคพาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบิซเทคโนโลยี จำกัด ร่วมประชุมหารือวางแผนโครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2568

Download