หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าและการประกอบแผงโซล่าร์เซลล์ ณ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าและการประกอบแผงโซล่าร์เซลล์ ณ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-17 13:21:19

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ได้จัดโครงการศึกษาดูงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4  ด้านกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าและการประกอบแผงโซล่าร์เซลล์ ณ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)   – AKR  โรงงานบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของประเทศไทย

ทั้งนี้การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและได้เห็นกระบวนการผลิตที่แท้จริง เป็นแนวทางให้นักศึกษาพัฒนาการเรียนรู้และเพิ่มทักษะวิชาชีพของตนเอง รวมถึงเป็นแนวทางการทำวิจัยและทำงานต่อไปในอนาคต

Download