หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เข้าร่วมงานสัมมนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (Autonomous Mobile Robots: AMR)
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เข้าร่วมงานสัมมนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (Autonomous Mobile Robots: AMR)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-17 13:32:34

2 พ.ย. 2566  ผศ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เข้าร่วมงานสัมมนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (Autonomous Mobile Robots: AMR) ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 (National Engineering 2023) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Download