หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ชมรมปลูกป่าสร้างโลก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปลูกป่าเชิงอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน
ชมรมปลูกป่าสร้างโลก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปลูกป่าเชิงอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-17 13:44:19

วันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2566 ชมรมปลูกป่าสร้างโลก  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปลูกป่าเชิงอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความสมดุลทางธรรมชาติ รวมไปถึงสร้างความรู้ความเข้าใจถึงการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ต คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมศิลปะวัฒนธรรม ณ วัดเขายี่สาร ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากร

Download