หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ผ่านการพิจารณา (รอบแรก) ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567
อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ผ่านการพิจารณา (รอบแรก) ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-17 13:55:45

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้ผ่านการพิจารณา (รอบแรก) ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 แผนงาน N18 กลุ่มเรื่องพัฒนาสังคมคุณธรรม เพื่อเข้านำเสนอต่อแหล่งทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเยาวชนต้นแบบเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมผ่านระบบคลาวด์ ภายใต้แนวคิด ยุวชนอัตลักษณ์ไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี เป็นหัวหน้าโครงการ


Download