หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่1 เข้าสถานศึกษาเพื่อสังเกตการสอน และฝึกปฏิบัติหน้าที
อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่1 เข้าสถานศึกษาเพื่อสังเกตการสอน และฝึกปฏิบัติหน้าที

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-17 14:09:42

ผศ.อพิณญา สุทธิประภาและ ดร.ไกรพ เจริญโสภา  อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำนักศึกษาชั้นปีที่1 เข้าสถานศึกษาเพื่อสังเกตการสอน และฝึกปฏิบัติหน้าที่ ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

Download