หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-17 14:28:55

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนงาน และหัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมวิชาการคณะ ฯ ณ ห้องพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 5อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download