หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ได้เข้าประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ได้เข้าประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-17 14:33:48

15 พ.ย. 2566 นายจีรวัฒน์ สุระ ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ได้เข้าประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

Download