หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์และสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์และสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-17 14:38:12

14 พ.ย. 2566 อ.ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน และ อ.ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช และ ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ คณะฯ สาขาวิชาฯ ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน

Download