หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อการจัดการสุขภาวะในพื้นที่เขตเมือง
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อการจัดการสุขภาวะในพื้นที่เขตเมือง

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-22 10:15:52

19 พ.ย. 2566 ผศ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ผศ.รุจิพรรณ แฝงจันดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย นักศึกษาทั้ง 2 สาขาวิชาฯ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อการจัดการสุขภาวะในพื้นที่เขตเมือง จัดโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมี รศ.ดร.อารุญ เกตุสาคร เป็นหัวหน้าโครงการ

Download