หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์ ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ ระหว่าง องค์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์ ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ ระหว่าง องค์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-22 10:25:45

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์ ปิยะวรรค์ ปิ่นแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ ระหว่าง องค์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการโดยสาขาออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ ออนไลน์ผ่าน Microsoft Team

Download