หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ศึกษาดูงาน ณ BART LAB Center for Biomedical and Robotics Technology
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ศึกษาดูงาน ณ BART LAB Center for Biomedical and Robotics Technology

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-11-22 10:30:30

21 พ.ย. 2566 ผศ.ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ผศ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ BART LAB Center for Biomedical and Robotics Technology, Faculty of Engineering, Mahidol University, ร่วมกับหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล (HIDA)


Download