หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำนักศึกษาชั้นปีที่1 เข้าสถานศึกษาเพื่อสังเกตการสอน และฝึกปฏิบัติหน้าที่
อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำนักศึกษาชั้นปีที่1 เข้าสถานศึกษาเพื่อสังเกตการสอน และฝึกปฏิบัติหน้าที่

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-12-01 10:40:58

รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนทีและ รศ.ดร.นิศากร สังวาระนที อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำนักศึกษาชั้นปีที่1 เข้าสถานศึกษาเพื่อสังเกตการสอน และฝึกปฏิบัติหน้าที่ ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

Download