หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีและรองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)
คณบดีและรองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-12-01 10:52:50

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ ศรีมารุต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกิจการเสือป่าและลูกเสือไทย

Download