หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการฯ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และด้านการออกแบบเบื้องต้น ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จังหวัดสมุทรสาคร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการฯ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และด้านการออกแบบเบื้องต้น ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-12-26 10:58:29

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ ศรีมารุต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ สุขก้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ด้านการออกแบบ และตัวแทนนักศึกษา จัดโครงการบริการวิชาการฯ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และด้านการออกแบบเบื้องต้น ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จังหวัดสมุทรสาคร

โดยโครงการอบรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากการหารือเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมร่วมกันด้านการจัดการเรียนการสอนและงานด้านวิชาการที่จะพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย ตามบันทึกข้อตกลง ฯ (MOU)

Download