หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 “รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้”
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 “รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-12-26 13:12:16

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ ศรีมารุต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญใจ สุขก้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566  “รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้”  พร้อมเยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้า อาหาร  เครื่องดื่ม  ซึ่งจัดโดยสำนักทรัพย์สินและรายได้ อีกทั้งเข้าร่วมกิจกรรมตามบูธหน่วยงานต่าง ๆ  

สำหรับงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566  “รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้” มีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่ 8 -18 ธันวาคม 2566 ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Download